Finger

Ömma / inflammerade fingrar efter cykling
Kan cykla orsaka fingervärk?Kan cykling orsaka triggerfinger?Är det normalt att vara öm efter en cykeltur?Varför stickar fingrarna när jag cyklar?Varf...
Fingersmärta mountainbike
Ulnar och mediannerverna är nyckelfokus när det gäller cykling, de är de två som du troligen kommer att anstränga dig för, vilket orsakar smärta. Ulna...
Fingrarnas funktion
Varje finger kan böjas och förlängas, bortföra och addera, och sålunda också kringgå. Flexion är den absolut starkaste rörelsen. Hos människor finns d...
Fingers funktion för klass 1
Funktionen hos mänskliga fingrar är att ta tag i alla föremål, som mat eller verktyg, som vi finner nödvändiga. Våra fingrar är överlägset de mest fle...
Fingers funktion för klass 2
Vilken funktion har fingrarna??Vad använder våra fem fingrar?Vad är handfunktionen för barn?Varför varje finger är viktigt?Vilka fingrar är viktigast?...